Kinološko društvo "TISA" Mol

XXX CAC MOL 05.06.2022
NA TERENU SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA U MOLU


SUDIJE - JUDGES XXX. CAC MOL - 05.06.2022

Mitko Ilkanovski (SMK)
I FCI grupa, deo II FCI grupe (pinčeri i šnauceri, argentinski pas, šar pei, nemačka doga, nemači bokser, kane corso)
I FCI Group, rest II FCI Groups

Blaze Poncev (SMK)
deo II FCI grupe, III FCI grupa
rest II FCI Groups, III FCI Group

Nebojša Šurbatović (SRB)
IV FCI grupa, VI FCI grupa, VII FCI grupa, X FCI grupa
IV FCI Group, VI FCI Group, VII FCI Group, X FCI Group

Szilagyi Judit (HU)
V FCI grupa, VIII FCI grupa, IX FCI grupa (pudle)
V FCI Group, VIII FCI Group, IX FCI Groups (poodles)

Marija Radovanović (SRB)
IX FCI grupa- ostatak
rest IX FCI Groups

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO EVENTUALNE IZMENE I DOPUNE SUDIJSKE LISTE.
Organizer has the right to change the judge list.


Upisnina za prvog psa je 1.500,00 a za svakog narednog psa istog vlasnika je 1200,00 din.
Prijave u razred, beba, najmlađih i veterana su po 1200,00 din (ali ne mogu da budu kao prvo prijavljeni pas ukoliko izlagač ima više pasa.)
Uplata na dan izložbe iznosiće 1.700,00 dinara po psu.

Krajnji rok za prijem prijava je 02.06.2022.godine - on-line www.kdmol.org.rs
- e-mail kdtisamol@gmail.com

Uplate sa naznakom "za izložbu pasa" izvršiti na tekući račun br.: 160-923272-95 i uplatnice (kao dokaz o uplati) poslati na e-mail adresu: kdtisamol@gmail.com ili zajedno sa prijavom
preporučeno poštom na adresu: Kinološko društvo ’’Tisa’’ Mol, Maršala Tita 72, 24435 MOL


Uz prijavu obavezno poslati i skeniranu uplatnicu kao dokaz o uplati. Uplatnica treba da glasi na prijavljenog vlasnika psa.


Posebno obaveštenje: Ako se izložba usled više sile ne bi mogla održati,organizator je ovlašćen da nastale troškove pokrije iz sredstava uplaćenih na ime prijava.
Slanjem prijave izlagač preuzima obavezu da se pridržava pravila izlaganja i da plati upisninu, bez obzira da li će pas biti izveden ili ne.


Sve dodatne informacije možete dobiti na 063-551-989 od 15:00-22:00 časova

FOREIGN EXHIBITORS
Entry for dog is 20 euro. An entry can be payed for on the day of the show. Send enteries via e-mail: kdtisamol@gmail.com
by online entry on our web site: www.kdmol.org.rs
For more information, in English, contact on +381 69 5528 265 – 15:00-22:00 PM.
Deadline 02rd June 2022 !

PROGRAM IZLOŽBE • EXHIBITION PROGRAM:

Uvođenje pasa 8:00-9:30 Entry of the Dogs
Otvaranje izložbe 9:30-10:00 Show Opening
Ocenjivanje pasa počinje u 10:00 Judging of the Dogs
Po završetku ocenjivanja - Best in Show - after the judging


Želimo Vam prijatan boravak i puno uspeha!

We wish you a nice stay and a lot of success!

Valid HTML 4.0 Transitional